Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Равни в старта

 

                                                                                 

 

На 03.10.2017г.  бе подписан договор № БС-33.16-2-012/ 03.10.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по проект „Равни в старта”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът ще се осъществи от Община Хасково, като се предвижда дейностите да бъдат реализирани  в осем детски градини на територията на град Хасково.

Проект „Равни в старта”  има за цел да допринесе за запазването и развитието на културната идентичност на етническите малцинства  и  за утвърждаване на културното многообразие като фактор  за развитие  на  позитивна  образователна среда.         

Целта ще бъде постигната посредством:

  • Осигуряване на равен достъп до качествено образование и  адаптация към образователната среда на деца, посещаващи етнически смесени  детски градини чрез допълнителни познавателни и занимателни дейности;
  • Подпомагане преодоляването на сегрегацията на деца от етнически малцинства чрез  извънкласни дейности съвместно с техни връстници от българския етнос;
  • Повишаване компетентността на учителите от детските градини  за работа в интеркултурна среда и използване на интерактивни и нетрадиционни методи за качествено образование;
  • Развитие на нови, атрактивни и стойностни форми и дейности за интеркултурно образование на децата;
  • Подпомагане на процеса за приемане и сближаване в дух на толерантност на  деца от различни етнокултурни  общности чрез изучаване, съхраняване и представяне  на културната  идентичност  на различните етноси.

Продължителност на проекта- 24 месеца.

 

Обща стойност на проекта е 37 096,00 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ.

Последна промяна: 12 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!