Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково

 

Саниране на многофамилни жилища

ВАЖНО! На 29.04.2015г., на заседание на Министерския съвет е приет проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (Обн., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2015 г., попр. ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г.).
Изменените документи са публикувани в под-секция „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“: http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117

Във връзка с изпълнение на "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" (НПЕЕМЖС) и зачестилите запитвания на граждани по този повод Ви информираме за следното:

Съгласно чл.17, ал.3 от Конституцията на РБългария "Частната собственост е неприкосновена" и не съществуват основания за безпокойство относно каквито и да било ограничения на правото на частна собственост върху недвижимите имоти (апартаменти) на гражданите, които се включват в програмата.

Няма въведена забрана нито в закон, нито в подзаконов нормативен акт, съгласно която да не можете да се разпореждате с имота си. Вие можете във всеки един момент да го продавате или отдавате под наем без да дължите каквито и да е суми.

При получаване на финансиране от НПЕЕМЖС и спазване на договорените условия не сте обвързани изцяло или частично със заплащане на суми по извършване на изпълняваните дейности.

 

Файлове

Последна промяна: 12 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!