Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Национални програми

Аз и ти заедно

Проектното предложение на Община Хасково – „Аз и ти заедно“ ще се реализира по линия на Приоритет 1: Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел…

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ 3 "Зорница" - сграда на ЦДГ 2 на ул. "Добруджа" 59, гр. Хасково

Целта на проекта е да се повиши енергийната ефективност на сградата, вследствие на което да се намали енергопотреблението. Да се осигури ефективно използване на топлинната енергия, при което да се намалят емисиите на парниковите газове

Подобряване качеството на живот и сигурността в Дом за стари хора „Кенана”

договор за безвъзмездна финансова помощ № РД04-36/29.05.2019 г. „Подобряване качеството на живот и сигурността в Дом за стари хора „Кенана” - гр. Хасково” финансиран от Фонд „Социална закрила“ /ФСЗ/

Равни в старта

договор № БС-33.16-2-012/ 03.10.2017г. за безвъзмездна финансова помощ по проект „Равни в старта”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!