Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Наем на зали и съоръжения

П Р А В И Л А
ЗА ЗАПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ /ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ, СПОРТНИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ В ГРАД ХАСКОВО


Тези правила имат за цел да определят реда и начина за ползване на зали и съоръжения - общински имоти, със спортно и културно предназначение в град Хасково.


І. По реда на тези правила се предоставят за ползване следните зали и съоръжения, стопанисвани от общински предприятия:

ОП „Екопрогрес“:

 • сцена пл. „Свобода“,
 • сцена КСК „Спартак“;
 • стадион „Младост“;
 • стадион „Хасково“.

ОП „Младежки център“:

 • Конферентна зала - 202
 • Концертна зала

ОП „Спорт и отдих“:

 • спортна зала „Дружба“;
 • спортна зала „Спартак“;
 • спортна зала „Юнак“.

ІІ. Начин на ползване:

 1. Организациите или лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи стопанска дейност, желаещи да провеждат спортни или културни мероприятия, заплащат такса, съгласно Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.
 2. Организациите, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска и цел, имат право да ползват спортните обекти безвъзмездно за провеждане на състезателна дейност на учениците и студентите, за спортни състезания на въоръжените сили и на Министерството на вътрешните работи, за спортни състезания с масов характер и за спорт на хора с увреждания.
 3. При провеждане на мероприятия организирани от община Хасково, залите и съоръженията стопанисвани от общинските предприятия се ползват безвъзмездно.

ІІІ. Ред за заявяване ползването на зали и съоръжения:

 1. Желаещите да ползват зали и съоръжения по т.І за провеждане на спортно, културно или друго мероприятие е необходимо да се свържат с упълномoщеното лице в съответното общинско предприятие, за справка относно възможността да ползват определена зала или съоръжение за конкретна дата;
 2. Организацията или лицето попълва заявка по образец до Кмета на Община Хасково /Приложение №1/ за запазване и ползване на определена дата за провеждане на събитието в съответната зала или съоръжение;
 3. Кметът на Община Хасково одобрява или отхвърля постъпилата заявка;
 4. В рамките на 7 работни дни, организацията или лицето получава отговор от общината или съответното общинско предприятие - писмено или по електронна поща за одобрена или отхвърлена заявка с определената дата и съответната зала или съоръжение.
 5. В рамките на 5 работни дни след получаването на одобрение за провеждане на мероприятието, организацията или лицето заплащат сумата по банков път, в касовия салон на община Хасково или в съответното общинско предприятие.
 6. Издаденото платежно нареждане или приходна квитанция се предоставя на директор/управител или упълномощеното лице на съответната зала или съоръжение.

Лица за контакт от общинските предприятия в община Хасково:

 • ОП „Екопрогрес“ – Димитър Димов - тел. 0898/592-366; e-mail: ddimov62@abv.bg
 • ОП „Младежки център“ – Боряна Мирчева - тел. 0877/440-847 и 038/622 686; e-mail: zali.youthcentre@gmail.bg
 • ОП „Спорт, отдих и туризъм“ – Георги Димитров - тел. 0878/379-779; e-mail: georgi_hs@abv.bg

Лица за контакт в Община Хасково:

 • Мирослава Атанасова, гл.експерт „Мл.дейности“ – тел. 038/603459, e-mail: miroslava@haskovo.bg
 • Деян Александров, ст.експерт „Спортни дейности“ - тел. 038/603392, e-mail: sport@haskovo.bg

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 1110 от 03.07.2020 г. на кмета на община Хасково.

Файлове

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!