Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Начини и срокове за плащане - МДТ

Начини за проверка и получаване на информация за дължими данъци

 • Може да използвате електронната справка с възможност за електронно плащане на местни данъци и такси на страницата на Община Хасково. За целта е необходимо да притежавате едно от следните средства за идентификация:
  • ЕГН/ЕИК и ПИН код, който се получава лично от "Общинска данъчна дирекция";
  • ПИК на НАП;
  • Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 • По електронен път чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите (НАП): www.nap.bg.
 • По електронен път през  Портала за достъп до електронни административно услуги: https://egov.bg/.
 • На място в Дирекция „Общинска данъчна дирекция” на адрес: ул. „Александър Стамболийски“ № 2.
 • На място в Центъра за административно обслужване на адрес: пл. „Общински“ № 1

Начини на плащане на дължими данъци

 • На касите в Дирекция „Общинска данъчна дирекция” на адрес: ул. „Александър Стамболийски“ № 2 - в брой и с банкова карта (ПОС терминал);
 • На касите в Центъра за административно обслужване на адрес: пл. „Общински“ № 1 - в брой и с банкова карта (ПОС терминал);
 • Чрез банков превод по банковата сметка на Община Хасково: Банкова сметка и кодове за вид плащане;
 • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД: www.bgpost.bg;
 • На касите на Изипей /Easypay/: www.easypay.bg;
 • На касите на ФастПей: www.fastpay.bg;
 • По електронен път чрез системата Ипей /ePay/: www.ePay.bg;
 • По електронен път с банкова карта (виртуален ПОС терминал), използвайки електронната справка с възможност за електронно плащане на местни данъци и такси на страницата на Община Хасково;
 • По електронен път чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите (НАП): www.nap.bg.
 • По електронен път през  Портала за достъп до електронни административно услуги: https://egov.bg/.

През Портала за достъп до електронни административно услуги могат да се проверяват и да се заплащат в реално време налични задължения, свързани с местни данъци и такси. 

Плащането се извършва през Системата за електронно плащане с кредитна или дебитна карта през централен виртуален ПОС терминал, за което не се дължат преводни такси и комисионни.

За целта, след като се регистрират, потребителите на Портала трябва да влязат в раздел „Моето пространство“, меню "Задължения", след което да продължат към „Проверка на задължение за местни данъци и такси“ и да потвърдят избора си. Системата автоматично проверява за задължения на потребителя. При наличие на задължения, те могат да бъдат платени по реда на тяхното възникване – от по-старо към по-ново.

Може да се запознаете с разяснителното видео относно това как да проверите за налични задължения за местни данъци и такси в реално време през Портала за достъп до електронни административно услуги: https://www.youtube.com/watch?v=5duqEOKhEIc&t=3s

Срокове за плащане

Данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци се заплащат в следните срокове:

 • до 30 юни
 • до 31 октомври

На платилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 % от годишния размер на задължението.
След изтичане на законоустановените срокове за плащане на местните данъци и такси се начислява лихва за просрочие.

Плащането на патентен данък е в сроковете:

 • до 31 януари - първо тримесечие
 • до 30 април - второ тримесечие
 • до 31 юли – трето тримесечие
 • до 31 октомври - четвърто тримесечие.

На предплатилите до 31 януари годишен размер на патентния данък се прави 5% отстъпка.

Туристическият данък се внася от обектите до 15-то число на месеца, който следва месеца, когато са предоставени нощувките.

Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди издаването на разрешение. 

За въпроси, относно начислените местни данъци и такси, можете да се обърнете към дирекция „Общинска данъчна дирекция“ на място или на телефони: 038/603 478, 038/603 471 и 038/603/477

Забележка: Когато крайната дата на срока за плащане e неработен ден, срокът се удължава до първия работен ден.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!