Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 92 от 29.03.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.03.2024 ГОД.

 

Решение № 92

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2, вр. с чл.41, ал.1 от ЗОС чл.54, ал.1, т.2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

  1. 5/1741 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.729.596 по КК на гр. Хасково, местност „Изгрев-Запад“, целият с площ 1 741,00 кв.м. се продават на Ахмед Ахмед за сумата от 143,00 лева без ДДС.         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/п/  

Последна промяна: 29 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!