Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 71 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 71

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68а, ал.4 от Закона за съдебнаста власт, Общински съвет – Хасково реши:

Определя допълнително 15 броя кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Хасково с мандат 2024 – 2028 г., както следва:

  1. Ванчо Ангелов
  2. Хатидже Мехмед
  3. Маринела Матева
  4. Катя Гирджикова
  5. Антоанета Калайджиева
  6. Лилия Иванова
  7. Росица Донкова
  8. Маринела Митева
  9. Добринка Георгиева
  10. Емилия Стоянова
  11. Цветена Кирова
  12. Деляна Петрова
  13. Иван Божинов
  14. Щилян Узунов
  15. Христина Пехливанова

2.Възлага на председателя на Общински съвет – Хасково да изпрати настоящото решение на председателя на Окръжен съд – Хасково, ведно с документите по чл. 68, ал.3 от Закона за съдебната власт.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО: /Таня Захариева/  

Последна промяна: 19 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!