Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 35 от 16.02.2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ПРОТОКОЛ № 4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.02.2024 ГОД.

 

Решение № 35

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8,  ал.1 и ал.9 от ЗОС, чл.15, ал.3, чл.45, ал.1 и чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково:

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 година.

2. Открива процедури за продажба и отдаване под наем с публичен търг или публично оповестен конкурс на обектите, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 година. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем имоти – публична общинска собственост за срок до 10 /десет/ години.

Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове и конкурси, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове и конкурсите за продажба и отдаване под наем на обекти - общинска собственост.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:  /Таня Захариева/ 

Файлове

Последна промяна: 19 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!