Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 33 от 22.12.2023 г.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 33

 

        На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково:

  1. Дава съгласие Община Хасково да подаде проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFTA001-1.006, с наименование „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България.“
  2. Гарантира осигуряването на финансови ресурси и механизми за покриване на оперативните разходи, и разходите за поддръжка на инвестиции в инфраструктура, за да гарантира тяхната финансова устойчивост.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 22 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!