Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 31 от 22.12.2023 г.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 31

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ на следните лица:

 1. А. Л.  в размер на … лева.
 2. А. Х. в размер на … лева
 3. Х. П. в размер на … лева
 4. З. П.а в размер на … лева
 5. Д. С. в размер на … лева
 6. М. М.а в размер на … лева
 7. Д. Д. в размер на … лева
 8. Д. М. в размер на … лева
 9. Х. Х. в размер на … лева
 10. Ю. Ю. в размер на … лева
 11. И. И. за лечение на детето му И. Д. в размер на … лева
 12. Г. К. в размер на … лева

          На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 22 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!