Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 24 от 22.12.2023 г.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2023 ГОД.
 

РЕШЕНИЕ № 24
 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за:

  1. Изменение на план-схема за канализация по чл.108, ал.2 от ЗУТ към ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № 811/ 22.06.2006г. на Кмет на община Хасково;
  2. Проектиране на ново трасе на канална мрежа през  ПИ 77195.31.53 по КК на гр. Хасково /публична общинска собственост/.
     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 22 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!