Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 21 от 22.12.2023 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 21
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.4 от ЗОС и чл. 70, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково и § 4  от ПЗР на Закона за народните читалища:

  1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ: Част от трети етаж от сграда находяща се на пл. “Общински“3, гр. Хасково, представляващо помещение от 45 кв.м. към терасата на Народно читалище „Тангра – 2018“, гр. Хасково, със срок на ползване 5 /пет/ години.

Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

  1. Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.
     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 22 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!