Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 10 от 22.12.2023 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.12.2023 ГОД.
 

РЕШЕНИЕ № 10
 

         1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 от  ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие за участие в проект „Побратимяване за изработване на План за действие за преодоляване на климатичните промени в средно големи индустриални производствени платформи 2030“, финансиран по Програма „Побратимяване на градове от Турция и ЕС“.

           2. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме всички необходими действия за изпълнение на решението,  в т.ч. подписване на Споразумение за партньорство.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 22 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!