Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №998 от 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №998

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 59 от ЗМСМА, и съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“, Общински съвет – Хасково:

Дава съгласие Община Хасково да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура чрез подбор от Механизма за възстановяване и устойчивост RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ в партньорство с общините Харманли и Свиленград и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Хасково.

Декларира, че придобитите в резултат от финансирането по процедурата активи (електробуси и зарядни станции, инфраструктура за безопасност и ГПОД) ще останат собственост на община Хасково в качеството й на краен получател, изпълняващ ПИИ.

Дава съгласие Община Хасково да осигури съфинансиране в размер на до 10% от допустимите разходи по ПИИ за сметка на общината и недопустимите разходи по проекта (ДДС за превозни средства и зарядни станции)

Възлага и упълномощава кмета на Община Хасково да изготви и подпише споразумение с партньорите по проекта, с което се определят всички права и задължения на кандидата и партньорите.

Възлага и упълномощава кмета на Община Хасково да предприеме всички необходими действия по подготовка и кандидатстване процедура чрез подбор от Механизма за възстановяване и устойчивост RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“, във връзка с изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!