Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №995 от 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №995

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Хасково, както следва:

Създава се чл.19а с текст:

Чл.19а Рекламни материали / брошури, листовки и др./ не се предоставят на домакинствата, ако има положен надпис „СТОП реклама!“, залепен на пощенска кутия или друго видно място от съответния притежател.

Създава се чл. 40 ал. 4 с текст:

Чл. 40, ал.4 За нарушение по чл.19а на еднолични търговци и юридически лица се налага имуществена санкция в размер: 50 лв. за първо нарушение и 500 лв. при повторно нарушение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!