Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №990 от 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №990

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, от ЗМСМА и чл.140, ал.5 от ЗПФ, Общински съвет – Хасково:

1. Приема окончателния годишен отчет на бюджета по показателите по чл.45, ал.1 от ЗПФ на Община Хасково за 2022 г., съгласно Приложение №1A.

2. Приема отчета по бюджета на Община Хасково за 2022 г., както следва:

- По прихода- 117 326 403 лв.

/разпределен по пълна бюджетна класификация и по вид финансиране, съгласно Приложение №2/

- По разхода – 117 326 403 лв.

/разпределен по параграфи и вид финансиране, съгласно Приложение №3/

/разпределен по функции, съгласно Приложение №4/.

3. Приема актуализираните бюджети и отчети на второстепенните разпоредители за 2022 г., съгласно Приложение №5.

4. Приема отчета на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г., съгласно Приложение №6.

5. Приема информацията за изпълнението на план- сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци за 2022 г. и отчета й, съгласно Приложение №7.

6. Приема отчета за 2022 г. за сметките за средствата на Европейския съюз и други средства съгласно Приложение №8.

7. Приема отчета за общинския дълг за 2022 г. съгласно Приложение №1 по образец на МФ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!