Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №984 от 11.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.08.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №984

На основание чл.137, ал.1, т3 от Търговския закон и чл. 10, ал.1, т.17 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково реши:

1. Приема годишния счетоводен отчет за 2022 г. на “Диагностично-консултативен център І – Хасково” ЕООД – гр. Хасково.

2. Формираната загуба в размер на 226 490,84 лв. към 31.12.2022 г. да се покрие за сметка на неразпределената печалба.

3. Не освобождава от отговорност управителя на дружеството.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 11 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!