Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №974 от 14.07.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.07.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №974

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие за проектиране на улица-тупик през ПИ 77195.748.7, представляващ частна общинска собственост.

2.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.16 а от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация в обхвата на Поземлен имот №77195.748.7 по КК на гр.Хасково. С проекта да се проектира улица-тупик, съгласно одобрения от ЕСУТ вариант 1 от представените предложения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!