Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №952 от 14.07.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.07.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №952

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл. 54 ал.1, т.2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

1. 176/1384 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.701.661 по КК на гр.Хасково, ж.р.“Кенана“, целият с площ 1384,00 кв.м. се продават на Венелин Грозев и Елена Грозева от гр.Хасково за сумата от 3 672,00 лева без ДДС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!