Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №925 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №925

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на ПУП – план за улична регулация между кв.6 и кв.765 по плана на ИИЗ – гр.Хасково и план за регулация на УПИ I, кв.6 с цел урегулиране на ПИ 77195.731.314 по КК на гр.Хасково в самостоятелно УПИ.

С изменение на плана за улична регулация се заличава част от улична регулация между кв.6 и 765 по плана на ИИЗ – гр.Хасково, като се проектира задънена улица с обръщало при спазване на разпоредбата на чл.91, ал.1 от ЗУТ. С изменението на плана за регулация на УПИ I, кв.6, ПИ 77195.731.314 по КК на гр.Хасково, да се урегулира в самостоятелно УПИ с проектен номер XXXIII и предназначение „за техническа инфраструктура“, като регулационните граници се поставят по имотните граници и лице към бул. „Съединение“ и задънена улица с о.т.4122 и о.т.4123.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!