Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №923 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №923

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на плана за улична регулация по улица, проектирана в обхвата на Поземлен имот №77195.116.78, в участъка й пред ПИ 77195.113.199 по КК на гр.Хасково. Изменението се изразява в изместване на уличната регулация по съответната имотна граница на ПИ 77195.113.199 по КК на гр.Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!