Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №898 от 28.04.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.04.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №898

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 и чл.53 от Закона за социалните услуги и чл.83 и чл.84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Общински съвет – Хасково:

1. Дава съгласие, считано от 01.07.2023 г., да бъде създадена нова социална услуга „Общностен център за деца и семейства“, като държавно-делегирана дейност със следните параметри:

Вид: Общностен център за деца и семейства;

Профил: Специализирана социална услуга за деца и семейства;

Адрес: гр. Хасково, ул. „Железни врата“ №6;

Брой потребители: 40 (четиридесет);

Финансирането на социалната услуга се определя съгласно стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за съответната година.

2. Броят на длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга, се определят съгласно стандартите за качество на съответната услуга определени в Наредба за качеството на социалните услуги.

3. „Общностен център за деца и семейства“ да бъде включен в обхвата на второстепенен разпоредител „Социални услуги в общността“ (СУО), считано от 01.07.2023 г.

4. Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 28 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!