Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №873 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №873

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, при съобразяване с разпоредбите на чл.59, чл.60, чл.61 и чл.62 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, т.1 от Закона за българския жестов език и §7 от ПЗР на ЗБЖЕ, Общински съвет – Хасково реши:

1. Приема Проект на Споразумение за общинско сътрудничество на Община Хасково със Столична община за споделена услуга за извършване на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани в Община Хасково чрез осигуряване на превод от и на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване.

2. Дава съгласие Кмета на Община Хасково да подпише Споразумението по т.1.

3. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнението на подписаното Споразумение.

 

Приложение: Проект на Споразумение за общинско сътрудничество на Община Хасково със Столична община за споделена услуга за извършване на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани в Община Хасково чрез осигуряване на превод от и на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Файлове

Последна промяна: 23 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!