Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №872 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №872

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.150 от ЗУТ, Общински съвет - Хасково одобрява мотивирано искане за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: «Дом за стари хора» в ПИ №77195.504.71 по КК на гр.Хасково, въз основа на което да бъде издадена Заповед на Кмет на община Хасково за разрешавне изработването на КПИИ по чл.150, ал.1 от ЗУТ. Проектът да се разработи в части: ПУП-ПЗ и инвестиционен проект.

2.На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!