Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №867 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №867

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 и чл.53 от Закона за социалните услуги и чл.83 и чл.84 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Общински съвет – Хасково:

1. Дава съгласие, считано от 01.03.2023 г. да бъде създадена нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“, като държавно-делегирана дейност със следните параметри:

Вид: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства

Профил: Специализирана социална услуга

Адрес: гр. Хасково, кв. „Болярово“, ул. „Перущица“ №4

Брой потребители: 15 (петнадесет)

Броя и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга се определят, съгласно стандартите за качество на съответната услуга определени в Наредба за качеството на социалните услуги.

2. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ да бъде включен в обхвата на второстепенен разпоредител „Социални услуги в общността“ (СУО), считано от 01.03.2023 г.

3. Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!