Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №866 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №866

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.2, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Хасково и във вр. с изпълнение на процедурата по чл.81 от Закона за горите,

Общински съвет – Хасково дава съгласие за промяна на основното предназначение на 48 (четиридесет и осем) поземлени имота, собственост на Община Хасково, от земеделски територии в горски територии, както следва:

1. Землище на с.Войводово, имоти с идентификатори:

11867.75.935

2.Землище на с.Въгларово, имоти с идентификатори:

12382.15.326, 12382.32.90, 12382.71.326

3.Землище на с.Гарваново, имоти с идентификатори:

14550.51.706

4.Землище на с.Големанци, имоти с идентификатори:

15429.49.115

5.Землище на с.Горно войводино, имоти с идентификатори:

16729.27.222

6.Землище на с.Гълъбец, имоти с идентификатори:

18232.59.37

7.Землище на с.Динево, имоти с идентификатори:

21155.41.313, 21155.41.372,

8.Землище на с.Долно войводино, имоти с идентификатори:

22589.48.166, 22589.48.164, 22589.58.192

9.Землище на с.Клокотница, имоти с идентификатори:

37321.59.476, 37321.59.478, 37321.65.519, 37321.65.352, 37321.75.352, 37321.76.342, 37321.76.345, 37321.108.181, 37321.110.140, 37321.503.346

10.Землище на с.Конуш, имоти с идентификатори:

38399.65.695

11.Землище на с.Корен, имоти с идентификатори:

38580.15.114, 38580.15.115

12.Землище на с.Криво поле, имоти с идентификатори:

39863.90.603, 39863.90.604, 39863.90.606, 39863.116.565

13.Землище на с.Мандра, имоти с идентификатори:

47055.502.695, 47055.58.727, 47055.27.672, 47055.81.832

15.Землище на с.Николово, имоти с идентификатори:

51682.40.634, 51682.65.702, 51682.81.74

16.Землище на с.Орлово, имоти с идентификатори:

53936.42.276, 53936.42.277, 53936.192.356, 53936.192.357, 53936.192.358

17.Землище на с.Стамболийски, имоти с идентификатори:

68692.300.315, 68692.300.316, 68692.300.317

18.Землище на с.Тракиец, имоти с идентификатори:

72953.29.705

19.Землище на гр.Хасково, имоти с идентификатори:

77195.442.30, 77195.500.78

Общински съвет – Хасково възлага и упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме и извърши всички необходими последващи правни и фактически действия по изпълнение на процедурата по промяна на предназначението на имотите в контекста на чл.81 от Закона за горите и взетото решение по пункт I. /първо римско/.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!