Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №860 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №860

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва:

. 75,50/5996 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.731.103 по КК на гр.Хасково, ж.р. „Изгрев “, целият с площ 5996,00 кв.м., се продават на „Хрисо Авго“ ЕООД, БУЛСТАТ 203885682 с управител Георги Колев, за сумата от 1850,00 лева без ДДС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!