Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №855 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №855

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 и чл.12, ал.3 от ЗОС, Общински съвет – Хасково:

1.Удължава срока на безвъзмездно управление на имот – частна общинска собственост на „Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково“ ЕООД – гр.Хасково със срок от 10 /десет/години, представляващ:

Част от осеметажна масивна сграда с идентификатор 77195.518.515.1 по Кадастралната карта на гр.Хасково, със ЗП 873 кв.м., находяща се в ПИ с идентификатор 77195.518.515 гр.Хасково, кв.“Болярово“, ул. „Болярска“ №2, а именно:

-1/3 от I-ви етаж, целия с площ 873,00 кв.м. и главен източен вход;

-Втори етаж целия с площ 873,00 кв.м., за съвместно управление със „Специализирана болница за пневмо-физиатрични заболявания“ Хасково.

Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

2.Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно управление.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!