Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №854 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №854

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 и от ЗОС, чл.70, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково:

1.Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ: помещения находящи се на ул.“Ивайло“1, ет.4, стая №№ 1, 2, 3, 4, 5, 11, и 12 гр.Хасково. на Сдружение „Клуб за рехабилитация и социална интеграция на лица с увредено зрение“ - гр.Хасково, за създаване „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с увредено зрение“, със срок на ползване – 10 (десет) години.

2. Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!