Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №845 от 17.03.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №37

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.03.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №845

1.1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет - Хасково дава съгласие да бъде лицензирано летище „Узунджово“, като община Хасково се снабди с лиценз за летищен оператор и удостоверение за експлоатационна годност.

1.2. Възлага на кмета на община Хасково да извърши необходимите административни процедури във връзка с т.1.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Хасково дава съгласие да се извърши проектиране на летище и автомобилна писта в следните имоти: Поземлен имот 75085.150.9901, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, п.к. 6350, м. с.УЗУНДЖОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 919294 кв. м, стар номер 150001, Заповед за одобрение на КККР № Няма основна заповед/01.01.1900 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и Поземлен имот 75085.194.2, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, п.к. 6350, м. с.УЗУНДЖОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За летище, аерогара, площ 2649475 кв. м, стар номер 194001, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лв.

3.1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Хасково дава съгласие да се извърши строителство на летище и автомобилна писта, при осигурено финансиране, в следните имоти: Поземлен имот 75085.150.9901, област Хасково, община Хасково, с. Узунджово, п.к. 6350, м. С. УЗУНДЖОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 919294 кв. м, стар номер 150001, Заповед за одобрение на КККР № Няма основна заповед/01.01.1900 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и Поземлен имот 75085.194.2, област Хасково, община Хасково, с.Узунджово, п.к. 6350, м. с.УЗУНДЖОВО, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За летище, аерогара, площ 2649475 кв. м, стар номер 194001, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1568/05.09.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

3.2. Решението по т.3.1. влиза в сила на 12.06.2023 г. (след изтичане на срока на Решение на Общински съвет - Хасково №326/28.05.2021 г. и неосъществяване на инвестицията).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!