Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №826 от 27.01.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №36

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №826

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за прокарване на техническа инфраструктура и учредяване на сервитут през Поземлени имоти №11867.252.38, №11867.213.32 и №11867.93.2 в землището на с.Войводово, трите с НТП – пасище, публична собственост на община Хасково. Правото на прокарване е свързано с външно ел.захранване на ФЕЦ в собственост на възложителя ПИ №11867.252.1, №11867.252.3 и №11867.252.4 в землището на с.Войводово.

Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 12 месеца.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 27 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!