Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №824 от 27.01.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №36

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №824

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково :

1. Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.113.68 по КК на гр.Хасково от 31,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

2. Дава съгласие да се придадат 31,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.113.68 към Поземлен имот с идентификатор 77195.113.483 по КК на гр.Хасково.

3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Мирослав Панайотов и Ваня Георгиева, за прехвърляне в собственост на частта от 31,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.113.68 по КК на гр.Хасково при цена 975,00 лева без ДДС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 27 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!