Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №816 от 27.01.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №36

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.01.2023 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №816

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 и чл.19 от Закон за общинската собственост, Общински съвет – Хасково допълва чл.27 с нова ал.5 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Хасково, както следва:

Чл.27, ал.5 Вещи по ал.1 се предоставят под наем на търговски дружества, на които Община Хасково е собственик на 100 процента от капитала без публичен търг или публично оповестен конкурс. Наемната цена се определя от независим лицензиран оценител.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 27 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!