Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №812 от 16.12.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №812

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.78а от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Хасково дава съгласие за промяна предназначението на 843 кв.м., част от ПИ 75085.103.19 по КККР землище с.Узунджово и обособяването на нов имот с НТП – „за селскостопански път“. Възлага на кмета на община Хасково осъществяването на дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 16 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!