Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №809 от 16.12.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №809

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване със схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ и парцеларни планове за инженерната инфраструктура за Поземлен имот 51682.73.13 по КК на землище с.Николово, м. „Песланджик“, община Хасково, с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „за бензиностанция, газстанция и търговски обект“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 19 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!