Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №787 от 16.12.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №35

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 16.12.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №787

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за разделяне на поземлен имот с идентификатор 14550.95.433, землище с. Гарваново на три поземлени имота съответстващи на проектните имоти описани в скицата-проект, както следва:

Поземлен имот с проектен идентификатор 14550.95.655 с проектна площ 99.475 дка.

Поземлен имот с проектен идентификатор 14550.95.656 с проектна площ 76.500 дка.

Проектен имот с идентификатор проектен идентификатор 14550.95.657 с проектна площ 64.089 дка.

2.Решението за одобряване на проекта за изменение на КККР за поземления имот с новите проектни идентификатори, да бъде изпратено в АГКК - гр.Хасково за отразяване в регистрите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 16 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!