Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №777 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №777

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за издаване на Заповед по чл.135, ал.3 от ЗУТ от Кмета на община Хасково за изменение на плана за регулация на УПИ XI, кв.1 по плана на с.Манастир. С изменението на ПУП – ПР да се промени предназначението на имота от „за жилищни нужди“ в „за спорт и отдих“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!