Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №767 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №767

 

На основание чл.21, ал.1, т 8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.3, чл.4, т.4,чл.5, ал.1 и чл.14, ал.1, т. 1 във връзка с чл.16 ал.1 от Наредба за получаване и управление на дарения от Община Хасково, Общински съвет – Хасково:

1.Дава съгласие Община Хасково да придобие чрез дарение Поземлени имоти с идентификатори №77195.128.95, №77195.127.62, №77195.127.105 по КК на гр.Хасково, м.„Дерекьой топра“ от собствениците Хабил Хабил и Ширин Хабил.

2.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи договора за дарение и да извърши всички правни действия, необходими за финализиране на процедурата по приемане на дарението на недвижими имоти в полза на Община Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!