Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №760 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №760

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.54, ал.1, т.2 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва:

1. 51/260 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.735.168 по КК на гр. Хасково,/бул.“България“№172/, целият с площ 260,00 кв.м., се продават на Гергана  Тонева, Дафинка  Желкова и Никола  Желков, за сумата от 3 750,00 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!