Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №752 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №752

 

1.На основание чл.146 и чл.248 от Търговския закон, чл.37 от Закона за счетоводството, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.16 от Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково избира регистриран одитор Одиторска компания „АНЕД“ ЕООД – гр.София, ЕИК 131570775, със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1784, район „Младост“, ж.к. „Младост 1“, бл.51А, вх.1, ет.4, ап.24, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

2. Възлага на управителя на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково да подпише договор с избрания регистриран одитор Одиторска компания „АНЕД“ ЕООД – гр.София, за извършване на задължителен независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 г. на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!