Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №750 от 25.11.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №34

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.11.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №750

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя и допълва Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково, както следва:

Чл.35, ал.1 трета целева група придобива следната редакция: „3.Хора в риск от бедност и социално изключване: лица, чийто среден доход на член на семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от линията на бедност за страната, определена с акт на Министерския съвет, за същия период от време.“

В чл.35, ал.2, изречение 7 придобива следната редакция: „Средният доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници да е по-нисък от минималната работна заплата за страната.“.

В чл.35, ал.2, да се добави ново изречение със следния текст: „Да не са прехвърляли недвижимо имущество на други лица през последните пет години, независимо от прехвърлителния способ, с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата или общината.“

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Последна промяна: 25 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!