Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №745 от 14.10.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.10.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №745

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково

ОДОБРЯВА:

Проект за изменение на Подробен устройствен план – специализирана план-схема на водопроводната мрежа на с.Маслиново, община Хасково, изготвена на основание чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ, парцеларен план и трасировъен план за обект: „Вътрешна водопровдна мрежа на с.Маслиново, община Хасково, Втори етап: СВО към главен клон 1 и второстепенни клонове от кл.1 до кл.20; от кл.20 до кл.25; от кл.27 до кл.32; от кл.34 до кл.42 и от кл.44 до кл.52“, изменение по чл.154 от ЗУТ.

Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с техните сервитутни ивици са съгласно графичната част на проекта.

Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!