Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №728 от 14.10.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.10.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №728

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 от Закон за публичните финанси, Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на община Хасково за 2022 г., както следва:

Приема корекциите по параграфи на Разчета за финансиране на капиталовите разходи по източници и по обекти на Община Хасково за 2022 г. съгласно Приложение № 1, както следва:

№                 Параграфи                    Предвидено                 Да стане                 Разлика в лв.

1. §51-00 Основен ремонт                8 382 140                       8 095 257                 - 286 883

2. §52-00 Придобиване на ДМА      19 525 020                    19 773 426                  248 406

3. §53-00 Придобиване на НМА     418 130                         422 830                            4 700

4. §54-00 Придобиване на земя        20 000                           65 000                          45 000

5. §55-00 Капиталови трансфери  1 150 000                     1 150 000                               -

Общо по бюджета за 2022 г.          29 495 290                  29 506 513                         11 223

2.Възлага на кмета на Община Хасково да извърши утвърдените с настоящото решение промени по бюджета.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 17 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!