Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №727 от 14.10.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.10.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №727

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА и чл.10, ал.1, т.21 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Хасково в търговски дружества с обшинско участие в капитала, Общински съвет – Хасково дава съгласието си „ДКЦ 1 - Хасково“ – Хасково” ЕООД – гр.Хасково да ползва кредит-овърдрафт/инвестиционен кредит в размер на 100 000 лв. за изпълнение на инвестиционна програма.

2. Упълномощава управителя на „ДКЦ 1 - Хасково“ ЕООД – гр.Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договор за кредит-овърдрафт/инвестиционен кредит.

3. Обслужването на овърдрафта/инвестиционния кредит се осъществява от дружеството, като Община Хасково не поема ангажимент по обслужването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 14 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!