Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №724 от 14.10.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №33

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.10.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №724

На основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от ЗМСМА, чл.68, ал.1, т.2 и ал.2 и чл.69, ал.2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219/05.10.2017г. и изменена с ПМС №47 от 29.03.2018г., Общински съвет – Хасково реши:

1. Дава съгласие и разрешава за учебната 2022/2023 година да се сформират маломерни паралелки, в които да се провежда обучение с брой ученици под минималния в изброените училища, както следва:

№           УЧИЛИЩЕ                                                      КЛАС           БРОЙ УЧЕНИЦИ              Брой маломерни паралелки

1. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Хасково         I клас                  13.                                                     1

                                                                                     V клас                  16                                                      1

                                                                                    VI клас                  17                                                      1

                                                                                    VII клас                 11                                                       1

2. СУ „Васил Левски“, -град Хасково                       ХII клас                 11                                                        1

2. Да се представи на Началника на Регионално управление на образованието – Хасково мотивирано искане за формиране на самостоятелни и слети паралелки с по-малко от 10 ученици, както следва:

№       УЧИЛИЩЕ                                                        КЛАС                БРОЙ УЧЕНИЦИ                           Брой паралелки

1. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Конуш              III клас

                                                                   самостоятелна паралелка             9                                                  1

2. ОУ „Христо Ботев“, с. Динево                              V клас

                                                                                 VI клас

                                                                           слята паралелка                      9                                                  1

                                                                                  VII клас       

                                                                  самостоятелна паралелка               6                                                   1

3. Предоставянето на допълнителни средства за ОУ „Христо Ботев“ – с. Динево от бюджета на Община Хасково за обезпечаване на учебния процес за разликата между нормата за минимален брой и действителния брой на учениците в паралелката, да се извърши съгласно чл.68, ал.4, т.2 и и чл.68, ал.6, т.2 във връзка с чл.69, ал.1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и ЕРС за един ученик за 2022 г. и 2023 г.

4. Възлага на Кмета на Община Хасково осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева

Последна промяна: 14 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!