Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №719 от 02.09.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №32

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 02.09.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №719

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, §3, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на плана за дворищна регулация на УПИ VII, кв.560 по плана на гр.Хасково.

С изменението на плана за регулация, западната регулационна линия да се постави в съответствие с имотната граница на Поземлен имот №77195.734.39 по КККР на гр.Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 2 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!