Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №718 от 02.09.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №32

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 02.09.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №718

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:

1. Дава мандат на кмета на Община Хасково – Станислав Дечев, за участие в заседанията на общите събрания на Асоциация по ВиК Хасково.

2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т.1 да упълномощи с изрично пълномощно Динко Тенев – заместник-кмет на Община Хасково.

3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред на извънредното Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе присъствено на 20.09.2022 г. от 11,00 часа в сградата на Областна администрация Хасково / пл. „Свобода“ №5, зала „Марица“/ или на 26.09.2022 г. от 11,00 часа – резервна дата и час на провеждане, без промяна на дневния ред, за която ще бъдат валидни мандатите /решенията на Общинските съвети/ за първоначално обявената дата.

По т.1: На основание чл.198 в, ал.4, т.5 от Закона за водите, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково, Кметът на община Хасково не съгласува коригиран Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Хасково за периода 2022 – 2026 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 2 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!