Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №716 от 02.09.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №32

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 02.09.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №716

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 от Закона за социалните услуги, Общински съвет - Хасково:

1.Закрива второстепенен разпоредител „Дневни центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания“, считано от 01.09.2022 г.

2.Променя обхвата на второстепенен разпоредител „Социални услуги в общността“, считано от 01.09.2022 г., както следва:

Домашен социален патронаж;

Дневен център за стари хора;

Лични асистенти по Закона за личната помощ – щатен персонал;

Асистентска подкрепа – щатен персонал;

3.Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.

4.На основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 2 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!