Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №714 от 02.09.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №32

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 02.09.2022 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ №714

 

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от ЗОС; във връзка с чл.60, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и открива процедура за учредяване правo на строеж за застрояване на 2 (два) броя гаражи в ПИ с идентификатор 77195.714.13 по КККР на гр. Хасково (ул. „Генерал Карцов“ №19-21), както следва:

Гараж № 1 - със ЗП 24,05 кв.м. (с размери 3,70/6,50м.) с начална тръжна цена 2 700,00 лв. (две хиляди и седемстотин лева) без ДДС;

Гараж № 2 – със ЗП 24,05 кв.м. (с размери 3,70/6,50м.) с начална тръжна цена 2 700,00 лв. (две хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

II.Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за учредяване право на строеж за имоти – частна общинска собственост.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 2 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!