Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № 1085 от 14 юни 2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 14.06.2024 ГОД.

 

Решение № 1085

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.53, ал.4 и чл.256, ал.1, т.10 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.12, ал.1 и чл.39, ал.2, ал.5 и ал.6 от Закона за общинската собственост, и чл.25, ал.1 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, РМС 850 от 30.11.2023г. за приемане на списък на средищните детски градини и училища в Република България и Решение № 1000 от 11.08.2023г. на Общински съвет Хасково за актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища на територията на Община Хасково за учебната 2023/2024 г.

 

РЕШИ:

  1. Предоставя на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Конуш, община Хасково - средищно училище за учениците от седем населени места, за безвъзмездно ползване и управление на моторно превозно средство „марка „Akia“, модел „L9“, с 35+1 места и с рег. № СВ 6620 ХТ за срок до 10 години.
  1. Възлага на Кмета на Община Хасково:
    1. Да делегира на директора на горепосоченото училище организирането на безплатния превоз на учениците от І – ХІІ клас включително, който се осъществя чрез превоз за собствена сметка.
    1. Да издаде съответната заповед и да сключи договор с директора на училището за безвъзмездно ползване и управление на горепосочената движима вещ.
    1. Да утвърди своевременно маршрутното разписание за извозването на пътуващите ученици, съобразени с организацията на учебно-възпитателния процес в съответното учебно заведение за учебната 2024/2025 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/п/

Последна промяна: 14 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!